Czas na Zawodowców

CZAS NA ZAWODOWCÓWrealizacja 2018-2019 zakończenie projektu 31.08.2019 r.

Opiekun Ilona Mróz

Projekt skierowany do uczniów z technikum ochrony środowiska

Korzyści dla uczniów i szkoły

Płatne staże dla uczniów

Uczniowie Technikum Ochrony Środowiska korzystali z warsztatów i zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym podnosząc swoje umiejętności praktyczne.

  1. STAŻE ZAWODOWDE  7osób TOŚ – (20.07.2018 zakończenie stażu)
  2. ZAJĘCIA LABORATRYJNE dla uczniów 2gr/15ucz.

18.02.2019 zgłoszonych 13 osób(-2)

19.02.2019 14 osób (-1)

  • KURS DLA NAUCZYCIELI: Innowacyjna dydaktyka 20-21.02.2019 Ilona Mróz
  • KURS DLA NAUCZYCIELI: Umiejętności interpersonalne i społeczne

11-12.02.2019 Ilona Mróz, Dorota Starosta

01-02.04.2019 Jowita Machaj, Małgorzata Zięba