Akcje charytatywne

Akcja „Różowa Wstążeczka”

W dniach 17-24 października 2019 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK zorganizowali szkolną akcję „Różowej wstążeczki”, która od kilku lat weszła w kalendarium szkoły.

Akcja ma na celu promocję stosowania profilaktyki ( samobadania piersi, wykonywania mammografii, pogłębiania świadomości związanej z w/w problematyką) i walki z rakiem piersi.

W szkole odbył się tematyczny konkurs plastyczny, który jak zawsze wygrały uczennice z klas LO-artystycznych. Wśród młodzieży odbyły się pogadanki dotyczące profilaktyki raka piersi, a w klasach pierwszych oraz drugiej i trzeciej LO o nachyleniu medycznym został wyświetlony film „nauka samobadania piersi”. W szkole, wśród uczniów i nauczycieli rozdane zostały różowe wstążeczki i tematyczne ulotki.

24 października młodzież naszej szkoły, integrując się z lokalną społecznością, zorganizowała przemarsz ulicami Szczawna-Zdroju z tematycznymi plakatami, różowymi balonami i wstążeczkami żeby przypominać paniom o badaniach profilaktycznych. Napotkanym paniom wręczano tematyczne ulotki i balony. Wolontariusze odwiedzili okoliczne sklepy i lokale użyteczności publicznej, w tym Urząd Miasta i bibliotekę publiczną, pocztę.

         Pogoda podczas przemarszu była cudna, kolory „ złotej polskiej jesieni”- fantastyczne, więc napotkanych zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych kuracjuszy spotkaliśmy wielu – mamy nadzieję, że nasze działania będą owocne i przyczynią się do utrzymania zdrowia!!!!!!!!!!!!!!

 

„Pola Nadziei”

W samo południe 23 października 2019 roku miała miejsce w Szczawnie-Zdroju kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Sadzone podczas akcji żonkile są znakiem solidarności z pacjentami hospicjum. Na skwerze przy ulicy Kościuszki 20 obecni byli mieszkańcy miasta, Burmistrz Marek Fedoruk, Łukasz Kurjata Wiceburmistrz Szczawna-Zdroju, Radni Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju, licznie stawiła się młodzież Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, dzieci z wałbrzyskiego niepublicznego przedszkola „U Mikołaja”, członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, kuracjusze. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przygotowali skwer, na którym sadzono cebulki żonkili. Z ustawionego w centralnym miejscu nagłośnienia płynęła łagodna muzyka. Punktualnie o godzinie 12.00 prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, wicedyrektor Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju – Iwona Czech, będąca wraz z Zarządem Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju i Zespołem Szkół w Szczawnie-Zdroju koordynatorem przedsięwzięcia w naszym mieście od roku 2011, rozpoczęła akcję, następnie o oficjalne otwarcie tegorocznej akcji poprosiła Burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka i panią Renatę Wierzbicką – prezes Zarządu wałbrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Po przemówieniach dzieci, młodzież, kuracjusze i mieszkańcy miasta przystąpili do sadzenia cebulek kwiatowych. Młodzież „Ceramika” po powrocie do szkoły posadziła, wraz z Dyrektorką Szkoły Jolantą Ozimek, w przyszkolnym ogrodzie kilkadziesiąt cebulek. Wraz z nadejściem wiosny będziemy oczekiwać żonkili, które przypomną o 23 października 2019 roku. Akcja osiągnęła swój cel w wieloraki sposób: zwrócono uwagę na potrzeby chorych, którzy są wokół nas; zaangażowano młodych ludzi, by szlachetna idea znalazła naśladowców i kontynuatorów i wreszcie realizuje się potrzeby Poradni Hospicyjnej, dokładając choć małą cegiełkę pochodzącą z odruchu serc.

fot. Iwona Czech, użyczone z fb Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

22.10.2018 –  Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, podczas której sadzone są żonkile na znak solidarności z chorymi w hospicjum. Koordynatorem szczawieńskiej akcji jest od roku 2011 Iwona Czech. Od tego czasu młodzież robi zbiórkę pieniędzy na zakup cebulek żonkili i w październiku każdego roku sadzimy kwiaty w jednym ustalonym miejscu – na skwerze przy ulicy Kościuszki 20. Akcji towarzyszy przedstawiciel wałbrzyskiego hospicjum, udział biorą parlamentarzyści, władze miejskie, powiatowe, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, kuracjusze, mieszkańcy Szczawna. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki. Wiosną, kiedy zakwitną żonkile staramy się pamiętać o tym, że ich kolor jest jednocześnie kolorem promieni słonecznych.

Czas na wielkie podsumowanie akcji charytatywnych wolontariatu działającego w naszej szkole. W tym roku dołączyliśmy do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Razem na Święta”. W ramach tej akcji zrealizowaliśmy wiele działań. Od października uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie na zbiórkę karmy, koców oraz środków dla podopiecznych Fundacji „Na pomoc zwierzętom”. Bezkonkurencyjna okazała się klasa I Technikum spedycyjnego, która uzbierała aż 161 kg karmy. II miejsce zajęła klasa II LO medyczna z promocją zdrowia, której udało się zebrać 113 kg karmy. W akcję włączyły się także, choć w mniejszym stopniu, następujące klasy: klasa III LO medyczna, klasa III technikum ochrony środowiska/technikum spedycyjnego oraz klasa III LO humanistyczna. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim darczyńcom 😊. Składamy również podziękowania Starostwu Powiatowemu, które zapewniło transport zgromadzonych produktów do siedziby Fundacji. Szkolną akcję prowadziły: p. Maria Muszyńska, p. Małgorzata Zięba oraz Samorząd Uczniowski.  (zdjęcie 1a,1b)

Z inicjatywy p. Małgorzaty Zięby wzięliśmy udział w akcji Radia Wrocław, która polegała na oddaniu głosów przez portal społecznościowy Facebook na „Top 5 schronisk” celem wsparcia schronisk na Dolnym Śląsku. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos przyczyniając się do niesienia pomocy zwierzętom

W dniu 14.12.2018 r. uczniowie klas I i II LO medycznej z promocją zdrowia oraz z klasy II LO artystycznej udali się do Domu Seniora w Szczawnie-Zdroju z życzeniami, kolędami, słodkim poczęstunkiem i zrobionymi przez Klaudię Twaróg oraz Paulinę Rosłon z klasy IV technikum ochrony środowiska/technikum spedycyjnego stroikami świątecznymi. Wyjście to odbyło się dzięki przychylności i wsparciu dyrekcji szkoły, p. Marii Muszyńskiej, p. Małgorzacie Ziębie oraz Samorządowi Uczniowskiemu. Serdecznie podziękowania należą się p. Arturowi Ciempie za wokalne przygotowanie młodzieży oraz akompaniament muzyczny. Wyjście było dla zarówno dla nas, jak i pensjonariuszy Domu Seniora wielkim przeżyciem, pełnym łez i wzruszeń. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tej pięknej akcji. ((zdjęcie 2a, 2b)

17.12.2018 r. Pani Dyrektor Jolanta Ozimek wraz z uczennicą klasy III LO medycznej Partycją Lisiewicz przekazała ubranka i zabawki dla dzieci ze Szpitala im. Stefana Batorego w Wałbrzychu. Pragniemy serdecznie podziękować p. Dyrektor, Patrycji Lisiewicz, Izabeli Popiołek oraz p. Magdalenie Sosnowskiej- Mielczarek za oddanie ubranek dla małych pacjentów.
Czas Świąt to czas zadumy, czas postanowień, m.in. poprawy i pomocy drugiemu człowiekowi. Bardzo cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły potrafią okazać empatię i udzielić pomocy potrzebującym. Z całego serca dziękujemy i życzymy wspaniałych, niezapomnianych i pełnych ciepła oraz miłości Świąt.
Szkolny wolontariat:
p. M. Muszyńska
p. M. Zięba
p. M. Sosnowska- Mielczarek

(Zdjęcie 3a, 3b)

„Odkręcamy dla Mai” 
pod tym hasłem przez cały rok Samorząd Uczniowski wraz z klasą 3med zbiera nakrętki dla Mai Tyczyno. W edycji wrzesień/październik jak i listopad/grudzień rekordową ilość bo aż 150kg💪 uzbierała klasa 3toś/sp, która otrzymała słodki upominek przygotowany przez uczennice klasy 3med -Darię Stanikowską i Patrycję Lisiewicz.
Gratulujemy zwycięzcom i prosimy o więcej bo WARTO POMAGAĆ. (zdjęcie 4a, 4b)

Akcja Klubu Gaja ”Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

Organizator akcji: prof. Małgorzata Łukasiak-Zięba

 

Nasza szkoła kontynuuje w bieżącym roku szkolnym udział w ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja

”Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Akcja ta  to próba zmiany postaw człowieka do otaczającego go świata, szczególnie kurczących się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażliwości na los zwierząt i naturalnej chęci pomocy słabszym.

 

W ramach akcji będziemy zbierać przez cały rok makulaturę, a pieniądze uzyskane z jej sprzedaży przeznaczymy na pomoc koniom przeznaczonym na rzeź. Przeprowadzimy ją w formie konkursu międzyklasowego. Przynoście w ostatnim tygodniu każdego miesiąca zebraną przez was makulaturę. Zbiórkę prowadzi prof. M.Łukasiak-Zięba.

Należy na opakowaniach z makulaturą zaznaczyć każdorazowo, która klasa ją przekazuje. Co miesiąc klasa , która zgromadzi największą jej ilość, zostanie nagrodzona dniem wolnym od odpowiedzi, sprawdzianów, klasówek.

 

 

Akcja „Na ratunek zwierzętom”

Nasza szkoła rozpoczyna akcję zbiórki produktów dla bezdomnych zwierząt przebywających

pod opieką  Fundacji „Na pomoc zwierzętom” w Boguszowie Gorcach.

Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do aktywnego włączenia się w akcję.

Zbiórkę przeprowadzimy w formie konkursu międzyklasowego.  Nagrodą dla klasy, która zbierze największą ilość produktów takich jak karma, środki czystości, będzie jednodniowa wycieczka plenerowa połączona z ogniskiem oraz grami i zabawami językowymi.

 Akcja będzie trwała od 10 lutego do 18 marca 2018 r.

W najbliższym czasie planujemy również prelekcję dla uczniów na temat problemów  zaniedbanych zwierząt oraz sposobów pomocy im; prelekcję poprowadzi prezes Fundacji

„Na pomoc zwierzętom” oraz nasze uczennice zaangażowane w inicjatywy prozwierzęce: Magdalena Urbaniak i Anna Nosal.

 

Organizatorzy akcji:

Prof. Maria Muszyńska

Prof. Magdalena Sosnowska-Mielczarek

Prof. Małgorzata Łukasiak- Zięba

Dzień walki z AIDS i HIV

  W dniu 1 grudnia 2017r. w szkole obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień walki z AIDS I HIV”.Uczniowie wszystkich klas pierwszych pisali test dotyczący wiedzy na w/w zagadnienia. Klasy pierwsze Toś/Sp oraz LO-medyczna wzięły udział w prelekcji  na temat AIDS I HIV „mity i fakty”. W szkole rozwieszono tematyczne plakaty, a uczniom – wolontariusze z SK PCK rozdali ulotki – „jak ochronić się przed AIDS?”.

 

Akcja „RÓŻOWA WSTĄŻECZKA”

   W dniach 22-27 października 2017 r. w naszej szkole odbywał się tydzień „RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI”. Wolontariusze ze szkolnego Koła PCK rozdawali uczniom i nauczycielom symboliczne wstążeczki oraz tematyczne ulotki. W klasach na lekcjach wychowawczych omawiane były zagadnienia dotyczące profilaktyki walki z rakiem piersi, odbył się również tematyczny konkurs plastyczny. 

Zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

zgłoszenia do końca listopada!

 W szkole został założony Sztab XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chętni wolontariusze proszeni są o zgłoszenie swojego udziału w zbiórce pieniędzy do końca listopada.
XXV Finał Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy odbędzie się 15 stycznia 2017 roku a pieniądze będą zbierane dla dzieci i seniorów.

Zapraszamy do udziału w akcji!

Leszek Mokrzycki

Tomasz Przeniczny

 

 

28 listopada rusza akcja pod  nazwą „GÓRA  GROSZA”!


g-ra_groszaXII edycja pod nazwą „Góra Grosza” rusza 28  listopada i potrwa do 9 grudnia 2016r.

Celem akcji jest zbiórka  monet (od 0,01 do 5 zł) na następujące  programy pomocy:

  • pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych,
    rodzinnych domów dziecka
  • pomoc dla Domów dla Dzieci
  • pomoc dla placówek opiekuńczo–wychowawczych
  • programy szkoleń rodzin zastępczych i adopcyjnych
  • pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych
  • programy terapeutyczne

Przedstawiciel każdej klasy zbiera pieniądze w okresie od 28 listopada  do 9 grudnia i przekazuje pieniądze opiekunom Samorządu Uczniowskiego.

 

Opiekun SU  Artur Ciempa