Szkolne Koło PCK

Od kilku lat w naszej szkole istnieje Szkolne Koło PCK. Obecnie zrzesza ono ponad 24 członków. Opiekunem jest prof. Maria Muszyńska. Działalność Koła opiera się o Statut Polskiego Czerwonego Krzyża.

Członkowie Koła, przede wszystkim, uczestniczą w charytatywnych akcjach humanitarnych takich jak: „Podziel się posiłkiem”, „Wigilia dla uboższych”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Włączamy się również do działań proekologicznych na terenie szkoły i Szczawna-Zdroju. W szkole zajmujemy się krzewieniem kultury prozdrowotnej i zdrowego trybu życia, organizując różnego rodzaju akcje propagujące np. program „Wykształcenie prawidłowej cewy nerwowej u potomstwa”, „Walka ze stresem”, „Ruch w terenie”, „Kiermasz zdrowej żywności”. Na szczególną uwagę w naszej szkole zasługuje Honorowe Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo. Co roku z okazji tego święta nasi pełnoletni uczniowie oddają krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. W ciągu trzech ostatnich lat oddaliśmy ponad 40 litrów krwi, która jak do tej pory jest niezastąpionym, drogocennym lekiem ratującym życie.

       Jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych małych i wielkich sukcesów!

 

Dzień walki z AIDS i HIV

  W dniu 1 grudnia 2017r. w szkole obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień walki z AIDS I HIV”.Uczniowie wszystkich klas pierwszych pisali test dotyczący wiedzy na w/w zagadnienia. Klasy pierwsze Toś/Sp oraz LO-medyczna wzięły udział w prelekcji  na temat AIDS I HIV „mity i fakty”. W szkole rozwieszono tematyczne plakaty, a uczniom – wolontariusze z SK PCK rozdali ulotki – „jak ochronić się przed AIDS?”.

Akcja „RÓŻOWA WSTĄŻECZKA”

   W dniach 22-27 października 2017 r. w naszej szkole odbywał się tydzień „RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI”. Wolontariusze ze szkolnego Koła PCK rozdawali uczniom i nauczycielom symboliczne wstążeczki oraz tematyczne ulotki. W klasach na lekcjach wychowawczych omawiane były zagadnienia dotyczące profilaktyki walki z rakiem piersi, odbył się również tematyczny konkurs plastyczny.