Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa

Uwaga uczniowie!

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji szkolnej albo świadectwa powinno wystąpić się o wydanie nowej legitymacji bądź świadectwa.

 

Za wydanie:
– duplikatu legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 9 złotych,
– duplikatu świadectwa szkolnego 26 złotych

Podstawa prawna: Dz.U. Nr 97, poz 624 par. 26 pkt 3 oraz Dz. U. Nr 255, poz 1635

Opłatę wnosimy na wskazany niżej rachunek bankowy:
Getin Bank nr 23 1560 0013 2242 2160 8490 0003
Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
ul. Kolejowa 2, 58-310 Szczawno Zdrój
(Imię i nazwisko ucznia)
z dopiskiem:
– za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,
lub za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.