Kontakt w sprawie jubileuszu

We wszelkich sprawach związanych z jubileuszem można się kontaktować z Komitetem Organizacyjnym drogą elektroniczną:

 

jubileusz.ceramik@wp.pl

 

lub tradycyjną pocztą na adres Zespołu Szkół:

Zespół Szkół, ul. Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.