Zawodowy Dolny Śląsk

PODSUMOWANIE PROJEKTU ZAWODOWY DOLNY ŚLĄSK wrzesień 2018 r. Opiekunem projektu była Agnieszka Pieprzyk.

Uczniowie Technikum Spedycyjnego działającego w Zespole Szkół  im. Marii Skłodowskiej – Curie uczestniczyli w projekcie Zawodowy Dolny Śląsk, realizowanym w latach 2016- 2018, na  który składało się kilka elementów:

Przyszli technicy, członkowie działającego w naszej placówce koła zainteresowań Nowe Oblicze Spedytora, mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy dzięki wyjazdom do Wrocławia i kontaktom z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. W ramach współpracy ze studentami nasi spedytorzy opracowali plan Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Wałbrzychu.

Wypożyczalnia umożliwia wypożyczenie roweru w jednej stacji i oddanie go w innej. W większości tego typu ośrodków dzięki zainstalowanej w komórce aplikacji mobilnej udostępniany  jest rower, którym można podróżować.

Uczniowie opracowali ankietę, prosząc mieszkańców Wałbrzycha i okolic o wyznaczenie miejsc, w których ich zdaniem stacje rowerowe powinny się znaleźć. Ankietę umieszczono na stronach internetowych. Po uzyskaniu odpowiedzi, w ramach pracy koła Nowe Oblicze Spedytora wykonano analizę ankiety, z którą młodzież pojechała  na spotkanie ze studentami.

Warto dodać, że uczniowie szczawieńskiej szkoły współpracowali też nad projektem wrocławskiej stacji „Parkuj i Jedź” (P&D), która być może powstanie w stolicy Dolnego Śląska.

Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach laboratoryjnych we Wrocławiu – 13 października 2017 r. wysłuchali w sali Politechniki Wrocławskiej wykładu : Jakościowe i ilościowe metody planowania przewozów towarowych.

W ramach projektu w roku szkolnym 2016/ 2017 oraz 2017/ 2018 uczniowie klas I i II technikum odbyli staże w firmach transportowo- spedycyjnych znajdujących się na teranie Wałbrzycha. Za pracę podczas stażu uczniowie otrzymali wynagrodzenie.

Projekt Zawodowy Dolny Śląsk daje  możliwość wzbogacenia zasobów naszej placówki.

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju otrzymał: Notebook, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw multimedialny, Speed SLQ,  TachoSymulator, Cartall truck, zestaw do formowania paletowych jednostek ładunkowych, modele palet drewnianych, modele wózków widłowych z paletami, stojak transportowy jezdny oraz wózek paletowy. Wymieniony sprzęt systematycznie wykorzystywano podczas lekcji i zajęć dodatkowych.

Oprogramowanie komputerowe pozwoliło na pełniejsze przybliżenie uczniom pracy spedytora w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym. Na przykład umożliwiło zaplanowanie najkrótszej i najszybszej trasy przejazdu, a także wyliczenie kosztów przewozu.

Dzięki otrzymanemu tachografowi zapoznaliśmy się z jego działaniem i mogliśmy wykonywać operacje identyczne, jak w tachografie zamontowanym w pojeździe.

Modele palet i ładunków pozwoliły na pełniejsze zrozumienie sposobu formowania paletowych jednostek ładunkowych, nauczyły też optymalnie wykorzystać powierzchnię palety.

Sporządzanie dokumentów handlowych okazało się dużo prostsze dzięki wykorzystaniu urządzenia wielofunkcyjnego. Łatwiej też zrozumieć zasady działania sprzętu i jego skład,  gdy można zobaczyć model urządzenia w czym pomogły otrzymane w ramach projektu wózki widłowe paletowe, stojaki transportowe.

Prezentacje, na temat środków transportu samochodowego i kolejowego, które przedstawialiśmy na forum klasy, zrobiliśmy natomiast wykorzystując otrzymany w ramach programu Zawodowy Dolny Śląsk zestaw multimedialny.

Pomoce dydaktyczne, jak widać, uatrakcyjniają zajęcia, ułatwiają pracę nauczycielom, a uczniom pozwalają łatwiej przyswoić wiedzę.