Honorowy Komitet Organizacyjny

logo-70_lecie_jpg

 

Honorowy Komitet Organizacyjny

70-lecia Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

 

ksiądz prof. Ignacy Dec – biskup świdnicki

dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Jacek  Cichura – Starosta Wałbrzyski

Marek Fedoruk – Burmistrz Szczawna-Zdroju

Urszula Burek – Wiceburmistrz Szczawna-Zdroju

Zenon Mielczarek – były dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Tadeusz Wlaźlak – były dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Bożena Bujak – była wicedyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Janina Malinowska – była wicedyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Barbara Smukowska – była wicedyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

Paweł Skrzywanek – prezes „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A.

Jarosław Żmuda – proboszcz parafii w Szczawnie-Zdroju

Eugeniusz Leć – wieloletni kapelmistrz i opiekun Szkolnej Orkiestry Dętej „Ceramik Band”

Mieczysław Noskowiak – wieloletni opiekun Szkolnej Orkiestry Dętej „Ceramik Band”

Krystyna Pacześniak- Żegnałek – były kierownik internatu

 

 

Spotkanie w sprawie 70-lecia Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

 

W środę 14 grudnia 2016 roku miało miejsce w naszej szkole pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego i Honorowego Komitetu Organizacyjnego 70-lecia Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Obchody jubileuszowe odbędą się 28 października 2017 roku. W skład Komitetu Organizacyjnego 70-lecia ZS wchodzą wszyscy aktualnie uczący w Zespole Szkół nauczyciele. Do współorganizacji i współdecydowania o przygotowaniach do uroczystości zaproszono ważnych dla naszej placówki partnerów, m.in. władze Województwa Dolnośląskiego, władze Powiatu Wałbrzyskiego jako organu prowadzącego, byłych dyrektorów i wicedyrektorów szkoły, władze Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, prezesa „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A., proboszcza parafii szczawieńskiej. Osoby, które odpowiedziały na zaproszenie i przybyły do naszej szkoły na spotkanie, bądź skontaktowały się z nami i zadeklarowały chęć współpracy, tworzą Honorowy Komitet Organizacyjny 70-lecia Zespołu Szkół, którego skład podany jest powyżej. Spotkanie w sali nr 25 rozpoczęte było punktualnie o godzinie 16.00 powitaniem przybyłych gości przez Piotra Kubickiego – dyrektora Zespołu Szkół. Następnie dyrektor oddał głos koordynatorce obchodów jubileuszowych – Iwonie Czech, która przy pomocy prezentacji multimedialnej poinformowała obecnych o formach i zaawansowaniu przygotowań do 70-lecia Szkoły. Iwona Czech mówiła m.in. o utworzeniu zakładki na stronie internetowej Szkoły oraz Facebooku, gdzie można zapoznać się z harmonogramem zjazdu absolwentów. Miejsce i czas uroczystości zostały ustalone z naszymi partnerami – Burmistrzem Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Markiem Fedorukiem, który nieodpłatnie udostępni salę Teatru Zdrojowego na galę, Pawłem Skrzywankiem – prezesem „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A., który udostępni salę jadalni w Domu Zdrojowym; przygotowany tam będzie obiad dla gości zjazdu. Rozmowy były też prowadzone z proboszczem parafii w Szczawnie-Zdroju – Jarosławem Żmudą, który będzie celebrował mszę w intencji Zespołu Szkół, jej uczniów i pracowników. Koordynatorka ustaliła z księdzem proboszczem, że do koncelebrowania mszy zaproszeni będą księża, którzy na przestrzeni lat uczyli w naszej Szkole oraz księża będący niegdyś uczniami Zespołu Szkół. Iwona Czech poinformowała zebranych o zamiarze napisania monografii Szkoły, obejmującej lata 2007-2017. Będzie to suplement do monografii, która powstała na 60-lecie Zespołu Szkół. W publikacji ujęte będą także wspomnienia absolwentów oraz lista wszystkich uczniów (roczniki maturalne) i pracowników Zespołu Szkół od roku 1947. Proponowane są także konkursy i zabawy, mające na celu aktywizować absolwentów naszej placówki; będzie można np. nagrać krótki filmik z pozdrowieniami i życzeniami dla Zespołu Szkół w roku 70-lecia jego utworzenia; będzie można wybrać ulubionego nauczyciela w konkursie na „Belfra 70-lecia”; powołana będzie kapituła, która dokona wyboru „Ambasadora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju”, a obdarowani odbiorą statuetkę podczas uroczystej gali w Teatrze Zdrojowym w dniu 28 października 2017 roku. To tylko niektóre pomysły na uatrakcyjnienie jubileuszu. Pozostałe są w zakładce: „70 lat Ceramika” i będą sukcesywnie do niej dodawane w najbliższych tygodniach.