Wsparcie na Zawodowym Starcie

WSPARCIE NA ZAWODOWYM STARCIE

czas realizacji 01.09.2018-31.08.2020

Opiekun Ilona Mróz

Korzyści dla uczniów i szkoły:

  1. Doposażenie dla technika spedytora – drukarka laserowa ze skanerem i drukarka, modele przyczep, ciągnik siodłowy, tatra phoenix, wózek widłowy, oprogramowanie transportowe, dźwig, kodeks cywilny, kodeks drogowy.
  2. Doposażenie pracowni językowej dla technika spedytora – laptopy 16 szt., serwer, router, oprogramowanie biurowe, drukarka laserowa ze skanerem i drukarką,
  3. Doposażenie pracowni ochrony środowiska – laptop 3 szt. Z oprogramowaniem, monitory 3 szt. ,drukarka laserowa, tablica suchościeralna, okulary ochronne, rękawice gumowe, deszczomierz, anemometr, destylator, fotometr, odczynniki chemiczne, literatura zawodowa, zestaw szkła laboratoryjnego, zestaw multimedialny: tablica interaktywna + uchwyt + projektor.
  4. Stypendia stażowe dla uczniów.

Urszula Dereczenik i Ernest Buchowiec otrzymali stypendium wysokości 10 000 zł

  • Kursy i szkolenia dla nauczycieli NKZ i doradztwo zawodowe – studia podyplomowe  oraz studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania zawodu spedytor – 230 godz.
  • Warsztaty na uczelni dla nauczycieli 2 os – 40 godz. – Centra logistyczne- 8 godz., planowanie transportu w Tachospee-8godz., Teletematyka-8 godz., SAP w łańcuchach logistycznych – 8 godz. – planowanie tras z e-mapa – 8 godz.
  • Kursy dla uczniów TOŚ – gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie, opłaty za korzystanie ze środowiska, inspekcje ochrony środowiska-kontrole, wykroczenia kary, tworzenie raportów, analiz, dokumentacji w edytorze tekstu, przetwarzanie prezentacja danych i zastosowania statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym.
  • Kursy dla uczniów SP – zasady komunikacji z klientem, techniki sprzedaży, negocjacje biznesowe, budowanie pozytywnych relacji z Klientem.
  • Kurs prawa jazdy kategorii B – 20 uczniów.