Olimpiada Statystyczna po raz kolejny w etapie okręgowym!

Zawody szkolne VIII edycji Olimpiady Statystycznej już za nami! 9 listopada 2023 r. po raz pierwszy w tej przedmiotowej olimpiadzie wzięli udział uczniowie szkoły ponadpodstawowej,  kształcący się w zawodzie technik spedytor. Jak wskazują poniższe wyniki –  uczniowie ci dzielnie podtrzymują tradycję  wcześniejszych, ponadgimnazjalnych roczników.  Tegoroczna, VIII już edycja olimpiady przyniosła rekord zgłoszonych szkół – 690 oraz rekord liczby uczniów biorących w niej udział – 5 701! Wśród nich są nasi uczniowie z klasy 4 TS, którzy pod opieką prof. Bożeny Matusik w zawodach szkolnych zdobyli:

Klaudia Jakubczak 61,4 % pkt

Szymon Stefański 58,4 % pkt

Jakub Berezowski 47,8 % pkt

Filip Dymarski 34,8 % pkt

W etapie okręgowym szkołę będą reprezentować Klaudia Jakubczak oraz Szymon Stefański, gdyż warunkiem zakwalifikowania się do tego etapu jest uzyskanie w zawodach szkolnych co najmniej 50% pkt. To bardzo duży sukces naszych uczniów, tym większy, że przedmiot Statystyka realizują oni w mniejszym wymiarze godzin niż ich poprzednicy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że  Olimpiada statystyczna to olimpiada interdyscyplinarna, której celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Dziękujemy prof. Agnieszce Pieprzyk za pomoc i nadzór nad przebiegiem zawodów szkolnych.

[tekst: Bożena Matusik]